مقالات قبل 2013(1392)

مقالات قبل 2013(1392)   دکترگیتا موللی:

 

 

– گیتا مولّلی، مهدی عبدالله زاده رافی (1391) گفتارنشانهای: دسترسی کامل به زبان گفتاری برای افراد کمشنوا، شنواییشناسی، دوره 21، شماره 2، ص 18-1.

 

عباس مهوش ورنوسفادرانی ، نرگس اديب سرشكي ، گيتا موللي (1391)، تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم‌‌شنواي فراگير، پژوهش درعلوم توانبخشی دوره 8، شماره3، ص 488-477.

 

نعیمه دانشمندان ، رباب تیموری ، سمانه حسین زاده ، گیتا مولّلی  ، پوپک ایزدی (1391)بررسی شکایت ازبیماری های گوش خارجی و گوش میانی در کودکان کم شنوای حسی عصبی و ارتباط آن با شکایت از سمعک،مجله توانبخشی،دوره 13،شماره 5،ص24-18.

 

– سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری ،گیتا موللی (1391 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارتهای حل مساله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی.  پژوهش درعلوم توانبخشی،سال8،شماره3،ص 11-1.

 

-Movallali, G (2011), Persian Cued Speech: The Effect on the Perception of Persian Language Phonemes and Monosyllabic Words with and without Sound in Hearing Impaired Children,IRJ( Iranian Rehabilitation Journal) Vol 11, No 14, 49-55.

 

-Alibeik H, Angaji SA, Pouriamanesh S, Movallali G (2011) The Correlation Between Left-sidedness and Intelligence as an Advantage for Persistence of Left-handed Frequency in Human Evolutionary Pathway. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6): 1517-1524.

 

گیتا مولّلی  ، سید مجید میرخانی ، شهروز نعمتی ، مریم مللی (1390) بررسی وضعیت اشتغال اعضای کانون ناشنوایان شهر تهران، دوفصلنامه شنواییشناسی، شماره 36، ص38.

 

گیتا مولّلی  ، غلامعلی افروز ، سعید حسن زاده ،بهرام ملکوتی،مهدی عبدالله زاده رافی (1390)، ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتارنشانهای فارسی، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال 11، شماره4، ص342-335.

 

– سیده سمیه جلیل آبکنار ، گیتا مولّلی  ،نرگس ادیب سرشکی،محمد عاشوری ، (1390)مقایسه اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-فراشناختی مبتنی بر مهارتهای حل مسأله رياضي در دانش‌آموزان دختر كم‌توان ذهني پايه سوم راهنمايي، پژوهش درعلوم توانبخشی دوره 12، شماره 4، ص67-57.

 

– اکرم پرند ، گیتا مولّلی  (1390) تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران کودکان با آسیب شنوایی، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 25، بهار 1390، ص25-34.

 

– سمیه انصاری نژاد ، گیتا مولّلی  ، نرگس ادیب سرشکی (1390) اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر، پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، شماره1، دوره2 ص، 120-105.

 

 

– محمد طاهري ، معصومه پورمحمدرضاي تجريشي ، گيتا موللي، مهدي رهگذر ، بهار عرشي (1389) رابطه سبك دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني (1387- دوره راهنمايي شهر شيراز سال تحصيلي 88)، فصلنامه حكيم، دوره 13،شماره 2، ص 36-29.

 

– باقر غباری بناب ، اکرم پرند، گیتا مولّلی ، عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه( 1388) بررسی میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران، پزوهش در حیطه کودکان استثنایی،سال 9، شماره 3، ص -238-223.

 

– مهشید فروغان ، گيتا موللي ، مجید سلیمی ، سعید اسد ملایری(1388) ، بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان کمشنوا، مجله شنواییشناسی، دوره 18 شماره 2-1،ص 11-1.

 

گيتا موللي ، شهروز نعمتي (1388) مشكلات فراروي والدين در پرورش فرزندان كمشنوا، دو فصلنامه شنواییشناسی، شماره32، ص1.

– لطفی یونس ، موللي گيتا (1384) غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستانهای هدایت و میلاد شهر تهران، دو ماهنامه دانشور پزشکی، شماره 58، ص 45.

 

– گيتا موللي ، آموزش مهارت لبخواني (گفتارخواني)، (1383). دوفصلنامه شنواييشناسي، شماره 22، ص 45.

 

گيتا موللي ، اكبر بيگلريان (1382) هنجاريابي آزمون لبخواني سارا (شماره 2) برروي بزرگسالان شنوا فصنامه توانبخشي، سال چهارم، شماره 13، تابستان.

 

– گيتا موللي (1379). آزمون لب خواني سارا: ساخت، ‌ارزشيابي و اجرا بر روي بزرگسالان دچار ضايعه شنوايي اكتسابي، فصلنامه توانبخشي.

 

گيتا موللي ، عبدالله موسوي(1381) مروري برنيم قرن پژوهش پيرامون گفتارخواني، فصلنامه علمي شنواييشناسي، شماره 18 و 19، پائيز و زمستان،ص76-65.

 

The Effectiveness of Life Skills Training on the Social Competency of Hearing-impaired Students.  Gita Movallali, Somaye Jalil Abkenar , Mohammad Ashouri. Journal of research in hearing, speech and language. 1(1); 41-41. 2013. Jslhr.pubs.asha.org

 

Survey the Knowledge and performance Regular and itinerant teachers of Students with hearing impairment and Prioritize Educational Needs Assessment. Kamal, paraoon, Gita, Movallali, Saeed, Hasanzadeh. Impress in:  journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=12 

 

The effectiveness of positive thinking skills training on increasing happiness girl hearing impaired adolescents. Mohammad Rostami , Seyyed-Jalal Yunesi , farzaneh bayat- shahbazi,  shafigh mehraban, Guita Movallali , dariush farhood, akbar biglarian.  Impress in  Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology

 

Depression and suicide in hearing impaired adolescent. Milad Esmaili-Jamkarani1, Mohammad Rostami1, Guita Movallali*, Driush Farhood. Impress in Iranian Journal of Exceptional Children

 

Assessment happiness in hearing impaired adolescents with Cochlear Implant. Mohammad Rostami, Seyyed-Jalal Yunesi, Guita Movallali, dariush farhood, rezgar rostami,  saeid abbasi, akbar biglarian, Impress in Iranian Journal of Exceptional Children

 

– میلاد اسماعیلی جمکرانی، محمد رستمی، گیتا موللی  ، داریوش فرهود ،افسردگی و خودکشی در نوجوانان با آسیب شنوایی،

 

– محمد رستمی ، سید جلال یونسی ، فرزانه بیات شهبازی ، شفیق مهربان ، گیتا موللی ، داریوش فرهود ، اکبر بیگلریان ،بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوای دختر،. زیر چاپ در مجله روانشناسی کودک و نوجوان ملایر

 

 

– کمال پرهون، گیتا موللی  سعید حسن زاده، بررسی دانش و عملکرد عادی و رابط دانش آموزان با آسیب شنوایی در مدارس فراگیر شهر تهران و اولویت بندی نیاز های آموزشی آنان.  . زیر چاپ در مجله: journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=12 

 

– مولّلی  گیتا ، افروز غلامعلی ، حسن زاده سعید ، ملكوتي بهرام (1389) تاثير گفتار نشانه‏اي فارسي بر بهبود امتياز تمايز گفتار كودكان كم‏شنوا، دو فصلنامه شنوايي شناسي، شماره 34، ص 39.

 

– Sajedi F, Nazi S, Rohani F,Biglarian A,Movallali G,Ghadbeigi Z(2013) Problem-solving skills level in children with early treated Phenylketonuria, Iranian  Rehabilitation Journal ,11,18,81-90

 

-Movallali G, Mahvash A (2013)Social phobia in Hearing impaired students and the effectiveness of social skills training on reduction of social phobia, Iranian  Rehabilitation Journal ,11,18,31-40.

 

– Lotfi Y, Movallali G, A Universal hearing Screening (UNHS)in Iran. 2007, Iranian Rehabilitation Journal.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − هفت =