کودکان و مشکلات جسمی- حرکتی

6

از هر 5 نفر، یکی از آنها به نوعی دچار ناتوانی جسمی- حرکتی است و از هر هشت کودک یک نفر به نوعی مشکلات جسمی- حرکتی عمده دارد. کودکانی دارای مشکلات جسمی- حرکتی عمده، در دیدن، شنیدن، راه رفتن، حرف زدن، بالا کشیدن خود و فعالیت های دیگر دچار مشکل هستند. بسیاری از کودکان هم دچار ناتوانی های جسمی- حرکتی شدید هستند و قادر به انجام یک یا چند مورد از این کارها بدون استفاده از صندلی چرخدار یا دیگر انواع کمک نیستند.

ناتوانی جسمی- حرکتی انجام بسیاری از کارها را برای فرد مشکل می کند. اما ناتوانی جسمی-حرکتی همۀ وجود یک فرد نیست بلکه بخشی از وجود اوست. کودکان با مشکلات جسمی-حرکتی با این که کارهایشان را طور دیگری انجام می دهند اما خیلی با دیگر کودکان متفاوت نیستند. آنها هم می توانند به اندازه دیگر کودکان، باهوش، دوست داشتنی و درس خوان و موفق باشند. همیشه به خاطر داشته باشید کودکان با مشکلات جسمی- حرکتی به همان اندازه شایستۀ احترام هستند که همه دیگر کودکان هم هستند.

کودکی با ناتوانی جسمی- حرکتی ممکن است نتواند مثل دیگر کودکان راه برود. بعضی از کودکان با ناتوانی جسمی- حرکتی شدید اصلاً نمی توانند راه بروند و برای این که از جایی به جای دیگر بروند باید از صندلی چرخدار استفاده کنند. ناتوانی جسمی- حرکتی سبب می شود کودک توانایی انجام کارهای روزمره را هم مانند دیگران نداشته باشد.

ناتوانی های جسمی- حرکتی انواع بسیار زیادی دارند. هر نوع ناتوانی با نوع دیگر متفاوت است. بسیاری از کودکان با ناتوانی های جسمی- حرکتی شدید قادر هستند کودکان موفقی در مدرسه باشند و با کمی کمک گرفتن از دیگران از عهده فعالیت های روزمرۀ زندگی شان برآیند.

دکتر گیتا موللی ،استادیار دانشگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 3 =