چگونه می توان معلم مناسبی برای کودک کم شنوا بود

چگونه می توان معلم مناسبی برای کودک کم شنوا بود؟

علاقه به تدریس

انعطاف پذیر بودن

واقع بین و منصف بودن

توضیح روشن و واضح مطالب

درک کودک کم شنوا

برقراری ارتباط خوب با کودک

نمونه و الگوی خوبی برای کودک و دیگران بودن

برای این که محیط مدرسه را از نظر اجتماعی و هیجانی برای کودک کم شنوا مناسب باشد، باید:

— کاری کنیم که همه برنامه های مدرسه از نظر اجتماعی برای کودک کم شنوا سودمند و مفید باشد.

— اطمینان حاصل کنیم کودک کم شنوا نه در کلاس و نه در کل محیط مدرسه، هیچ جا از نظر اجتماعی در انزوا قرار نگیرد.

— برنامه ریزی ها طـوری باشـد که هم در کلاس و هم در کل محیط مدرسه همه موقعیت ها برای یادگیری مسائل اجتماعی برای کودک کم شنوا فراهم باشد.

— هرگونه استقلال کودک را از نظر اجتماعی و عملکردی تشویق کنیم.

برای این که محیط مدرسه از نظر آموزشی و تحصیلی برای کودک کم شنوا مناسب باشد، باید:

— انتظارات مناسب و معقولی از کودک کم شنوا داشته باشیم.

 

— اقدامات و برنامه ریزی های مناسبی جهت تهیـه منابـع آموزشـی منـاسب بـرای ارتقـا یادگیری های کودک صورت گیرد.

— مهارت های استقلال را در کودک ارتقا دهیم.

— اطمینان حاصل کنیم همه کارکنان از الزامات مربوط به کودک کم شنوا در مدرسه و کلاس درس آگاه باشند.

— اطمینان حاصل کنیم کودک جهت دسترسی کامل به همه برنامه های درسی از حمایت کافی بهره مند است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =