مقالات2013(1392)

مقالات2013(1392)گیتا موللی:

 

ساناز جاویدنیا ، کامبیز کامکاری ، گیتا موللی (1392 بهار و تابستان) بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه در کودکان با تشخیص نارساخوانی،مجله مطالعات ناتوانی،دوره 3،شماره1، 51-44.

 

– گیتا موللی ، مهدی عبدالله زاده رافی ، شهروز نعمتی (1392) مقایسه سلامت عمومی  مادران کودکان کم شنوا و شنوا، شنواییشناسی، دوره، شماره42، ص39-33..

 

-مریم شکوری، گیتا موللی ، مرضیه عارفی،محمد طاهری (1392) تاثیر آموزش گفتارنشانه دار بر آگاهی واج شناسی کودکان کم توان ذهنی، مجله مطالعات ناتوانی، دوره3، شماره3، ص60-50.

 

-زهرا قدبیگی فیروزه ،ساجدی ، اکبر بیگلریان ، گیتا مولّلی  ، سپیده نازی (1392) ارزیابی سطح مهارتهای تکامل فردی-اجتماعی کودکان مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد،مجله توانبخشی،دوره 14 ،شماره 2،ص46-53.

 

– گیتا موللی، سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری (بهار و تابستان1392) ،بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان کم شنوا.. دوفصلنامه پژوهش های شنوایی، گفتار و زبان. شماره1/ دوفصلنامه ،ص48-41.

 

 

– گیتا مولّلی ، کمال پرهون ، نعیمه دانشمندان (1392تابستان )لب خوانی و ادراک گفتار دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان شهر تهران،مجله توانبخشی،شماره 2  ،ص 29-37 .

 

 

Movallali G,Sajedi F (2013) A Persian Cued Speech Website from the Deaf Professionals’ Views,IRJ(Iranian Rehabilitation Journal), Vol 11,No 18,16-21.

 

Mahvash-Varnosfaderani A.,Movallali G.(2013)The effectiveness of Social Skill Training on Hearing Impaired Students, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences,Vol 16,No 9,PP 79-82.

 

Mahvash-Varnosfaderani A.,Movallali G.( 2013)The effectiveness of life skills training in hearing impaired students for the reduction of social phobia,Iranian Journal of Clinical Psychology,Vol 1,No 2,36-41.

 

-Sajedi F,Nazi S,Rohani F,Biglarian A,Movallali G (2013) Problem-Solving skills in children with early treated phenylketonuria ,IRJ(Iranian Rehabilitation Journal),Vol 11,No 18,41-45.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − یازده =