کودکان و مشکلات جسمی- حرکتی

از هر 5 نفر، یکی از آنها به نوعی دچار ناتوانی جسمی- حرکتی است و از هر هشت کودک یک نفر به نوعی مشکلات جسمی- حرکتی عمده دارد. کودکانی دارای مشکلات جسمی- حرکتی عمده، در دیدن، شنیدن، راه رفتن، حرف زدن، بالا کشیدن خود و فعالیت های دیگر دچار مشکل هستند. بسیاری از کودکان هم دچار ناتوانی های جسمی- حرکتی شدید هستند و قادر به انجام یک یا چند مورد از این کارها بدون استفاده از صندلی چرخدار یا دیگر انواع کمک نیستند.

جسمی یعنی چیزی که مربوط به بدن شما باشد.ناتوانی یعنی وضعیتی که سبب می شود انجام کارهایی که برای همه مردم ساده است برای فرد خیلی مشکل تر شود.

عمده یعنی خیلی زیاد و مشکل آفرین.

شدید یعنی خیلی جدی و بد.

ناتوانی جسمی- حرکتی انجام بسیاری از کارها را برای فرد مشکل می کند. اما ناتوانی جسمی-حرکتی همۀ وجود یک فرد نیست بلکه بخشی از وجود اوست. کودکان با مشکلات جسمی-حرکتی با این که کارهایشان را طور دیگری انجام می دهند اما خیلی با دیگر کودکان متفاوت نیستند. آنها هم می توانند به اندازه دیگر کودکان، باهوش، دوست داشتنی و درس خوان و موفق باشند. همیشه به خاطر داشته باشید کودکان با مشکلات جسمی- حرکتی به همان اندازه شایستۀ احترام هستند که همه دیگر کودکان هم هستند.

کودکی با ناتوانی جسمی- حرکتی ممکن است نتواند مثل دیگر کودکان راه برود. بعضی از کودکان با ناتوانی جسمی- حرکتی شدید اصلاً نمی توانند راه بروند و برای این که از جایی به جای دیگر بروند باید از صندلی چرخدار استفاده کنند. ناتوانی جسمی- حرکتی سبب می شود کودک توانایی انجام کارهای روزمره را هم مانند دیگران نداشته باشد.

ناتوانی های جسمی- حرکتی انواع بسیار زیادی دارند. هر نوع ناتوانی با نوع دیگر متفاوت است. بسیاری از کودکان با ناتوانی های جسمی- حرکتی شدید قادر هستند کودکان موفقی در مدرسه باشند و با کمی کمک گرفتن از دیگران از عهده فعالیت های روزمرۀ زندگی شان برآیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 13 =