نابینایی و کم بینایی در مدرسه

بسیار مهم است که افراد کم بینا، افرادی با بینایی محدود و افراد کاملاً بینا هرچه زودتر تشخیص دقیق داده شوند. بسیاری از کودکان سال های سال برای تشخیص کم بینایی آزمایش نمی شوند. اما این کودکان قادر به دیدن نیستند، به همین دلیل برای آنها یادگیری، برقراری ارتباط و کنار آمدن با دیگران بسیار مشکل است. تشخیص زودهنگام مشکلات بینایـی سبب می شود، کودکان و خانواده های آنها بتوانند کمک های لازم را از پزشک و از مدرسه دریافت کنند.

در بسیاری از مدارس، برنامه های خاصی برای کودکان کم بینا یا نابینا وجود دارد. تغییر در برنامه های درسی کلاس به دانش آموزان کم بینا یا با بینایی محدود، کمک می کند بتواند بهترین استفاده را از بینایی باقیمانده خود ببرند.

کتاب هایـی که با حـروف بزرگ پرینت شـده اند. کتاب هـای ضبط شـده صوتی، وسایل درشت نمایی خیلی می توانند کمک کننده باشد. می توان با آمـوزش بریـل در کودکی به دانش آموزان نابینا کمک کرد. آنها در عین حال لازم است بیاموزند با دیگران ارتباط برقرار کنند، بتوانند با آنها کنار بیایند و ارتباطات اجتماعی داشته باشند، همچنین مهارت های لازم برای انجام کارهای روزمره زندگی را در مدرسه و خانه کسب کنند.

رایانه نیز به کودکان نابینا و کم بینا کمک بسیاری می کند. آنها به کار بردن رایانه می توانند در بسیاری از فعـالیت هـای کلاسـی شـرکت کننـد که پیش از آن نمی توانسته اند. با پیشرفت فنـاوری، هر روزه روش هـای الکترونیکـی بیشتـری در اختیـار کـودکان کم بینا قـرار می گیـرد. ایـن ابـزارهـای الکترونیکی سبب می شوند بسیاری از موانعی که بر سر راه کودکان کم بینا و نابیناست و آنها را از کودکان بینا جدا می کند، برطرف شود.

کودکان با نابینایی و کم بینایی همچنین می توانند با همان بازی ها و ورزش هایی که کودکان دیگر استفاده می کنند، خود را سرگرم کنند و از آنها لذت ببرند.

می توان ورزش ها را برای کودکان کم بینا به گونه ای ایمـن کرد مثلاً برای این کودکان از توپ هایی استفاده می شود که صدای بیب مانندی بصورت الکترونیکی ایجاد می کند. همچنین برای قطعات و صفحات بسیاری از بازی های فکری  را مخصوص این کودکان طراحی می کنند. نابینایی و کم بینایی چالش ها و مشکلات بسیاری برای افراد ایجاد می کند اما می توان به روش های بسیاری بر این چالش ها غلبه کرد تا افراد بینا و افراد نابینا و کم بینا بتوانند در کنار یکدیگر آموزش ببینند و از زندگی لذت ببرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =