كم شنوایی در بزرگسالی

كم شنوایی در بزرگسالی

كمشنوایی عموماً خیلی تدریجی ایجاد میشود طوری كه حتی خودتان هم متوجه نمیشوید دیگر شنواییتان به خوبی قبل نیست. احتمالاً در بعضی موقعیتها خوب میشنوید ولی نگرانید كه چرا در موقعیتهای دیگر در شنیدن مشكل دارید. ممكن است خانواده، دوستان و همكاران مجبور شوند برای این كه متوجه سخنانشان شوید، دائماً آنها را تكرار كنند.

كمشنوایی خلاف دیگر ناتوانیها غیرقابل رویت است. نه صندلی چرخدار، نه وسایل كمكی توانبخشی و نه عصایی سفید با نوك قرمز، هیچ یك برای نشان دادن كمشنوایی بكار نمیروند. كمشنوایی در عین حال شایعترین و ناشناختهترین ناتوانی فیزیكی است كه كمتر از همه درك شده است. یك تن از هر ده نفر دچار كمشنوایی است. گرچه كمشنوایی در هیچ سنی نیست اما در سالمندان شایعتر است. در 65 سالگی از هر سه نفر یك تن تا حدودی دچار كمشنوایی است. در افراد مسنتر میزان شیوع از این هم بیشتر است.*

گرچه برای سازگاری با كمشنوایی نیاز به تغییراتی است اما خود شما با شناخت آن و كمك كارشناسان و استفاده از فنآوریها میتوانید از زندگی مستقل و آرام خود لذت ببرید. شما نیز فاقد بسیاری دیگر، راههای جدیدی پیدا كنید تا كاملاً با جهان پیرامون خود در ارتباط باشید. به خاطر داشته باشید مشكل واقعی، نه خود كمشنوایی بلكه موانعی است كه برای برقراری ارتباط ایجاد میكند و استرسی كه به عنوان نكردن آن به همراه میآورد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − سه =