چگونه می توان معلم مناسبی برای کودک کم شنوا بود

چگونه می توان معلم مناسبی برای کودک کم شنوا بود؟

علاقه به تدریس

انعطاف پذیر بودن

واقع بین و منصف بودن

توضیح روشن و واضح مطالب

درک کودک کم شنوا

برقراری ارتباط خوب با کودک

نمونه و الگوی خوبی برای کودک و دیگران بودن

برای این که محیط مدرسه را از نظر اجتماعی و هیجانی برای کودک کم شنوا مناسب باشد، باید:

— کاری کنیم که همه برنامه های مدرسه از نظر اجتماعی برای کودک کم شنوا سودمند و مفید باشد.

— اطمینان حاصل کنیم کودک کم شنوا نه در کلاس و نه در کل محیط مدرسه، هیچ جا از نظر اجتماعی در انزوا قرار نگیرد.

— برنامه ریزی ها طـوری باشـد که هم در کلاس و هم در کل محیط مدرسه همه موقعیت ها برای یادگیری مسائل اجتماعی برای کودک کم شنوا فراهم باشد.

— هرگونه استقلال کودک را از نظر اجتماعی و عملکردی تشویق کنیم.

برای این که محیط مدرسه از نظر آموزشی و تحصیلی برای کودک کم شنوا مناسب باشد، باید:

— انتظارات مناسب و معقولی از کودک کم شنوا داشته باشیم.

 

— اقدامات و برنامه ریزی های مناسبی جهت تهیـه منابـع آموزشـی منـاسب بـرای ارتقـا یادگیری های کودک صورت گیرد.

— مهارت های استقلال را در کودک ارتقا دهیم.

— اطمینان حاصل کنیم همه کارکنان از الزامات مربوط به کودک کم شنوا در مدرسه و کلاس درس آگاه باشند.

— اطمینان حاصل کنیم کودک جهت دسترسی کامل به همه برنامه های درسی از حمایت کافی بهره مند است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 20 =