گفتار نشانه دار

بر اساس پژوهش های موجودگفتارنشانه دار یکی از موثرترین روش های آموزشی برای افراد کم شنواست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار می گیرد. گفتار نشانه دار يكي از روش هاي زبان شفاهي است كه هدف اصلي آن بهبود توانايي هاي زباني و كمك به لب خواني است. گفتار نشانه دار به خودي خود يك فلسفه جديد، زبان يا سيستم جديد نيست. بلكه يك ابزار زباني است كه جهت ادغام روش هاي شفاهي و دستي تدوين شده است به گونه اي كه اصول اساسي روش هاي شفاهي را با استفاده از نشانه هاي دستي تسهيل مي كند. گفتار نشانه دار یکی از روشهای شفاهی است که مي تواند تكميل كننده همة ديگر روش هاي شنيداري و زبان اشاره باشد. معمولاً فرد کم شنوايي كه از گفتار نشانه دار استفاده مي كند، بسيار انعطاف پذير است و مي تواند از گفتار، گفتارخواني، گفتار نشانه دار و زبان اشاره نيز استفاده كند.

گفتارنشانه دار زبان فارسی:

با توجه به کارآمدی بسيار زیاد گفتار نشانه دار و نبود آن در زبان فارسي خلاء آن در آموزش و پرورش كودكان كم شنواي فارسي زبان كاملاً مشهود بود. از اين رو تصميم گرفته شد گفتار نشانه دار به زبان فارسي برگردانده شود.

گفتار نشانه دار زبان فارسي در سال 1388 توسط مولف دکترگیتاموللی در قالب رساله دكتري تدوين و با سایرنسخ زبان هاي ديگر انطباق يابي شد. تمامی مراحل کار با نظارت و تائید انجمن ملی گفتارنشانه دار و صاحب نظران بین المللی گفتار نشانه دار زبان های دیگر صورت گرفت. و در نهایت نسخه فارسی گفتار نشانه دار تدوین شد. گفتار نشانه دار فارسي متشكل از 9 شكل دستي است كه هر يك از اشكال نشان دهنده گروهي از واج ها (نه الفبا)ي زبان فارسي اند. هر گروه از واج ها كه با يك شكل دست نشان داده مي شوند، از نظر شكل لبي كاملاً متفاوت اند.

اين 9 شكل دست، در 3 جايگاه نزديك چهره به كار مي روند كه هر جايگاه نمايانگر گروهي از واكه هاست. بنابراين با به كارگيري اشكال دست در هر جايگاه در واقع يك هجا (سيلاب) تشكيل مي شود. در مطالعه پايلوت نشان داده شد كه يادگيري گفتار نشانه دار فارسي ساده و از زبان انگليسي راحت تراست و لب خواني را كامل مي كند.

http://persiancuedspeech.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 8 =